Bezpieczeństwo i ochrona Nauka

Ochrona danych osobowych od podszewki – szkolenie RODO

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy zatem upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (czyli między innymi klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów placówek medycznych) najłatwiej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączono także informacje biometryczne i genetyczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy firm stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.