Bezpieczeństwo i ochrona Nauka

Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest konieczne?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest znacznie więcej. To dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – zdobądź specjalistyczne uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentacji.