Dbanie o zdrowie

Terapeutyczne wykorzystanie tańca – choreoterapia

Dzisiejsza psychologia nierzadko wykorzystuje pozytywny wpływ, jaki ma sztuka na ludzką psychikę. Dzieje się tak bez względu na fakt, czy chodzi o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Formy terapii stosujące działania artystyczne nazywa się arteterapią. Do tej grupy zalicza się m.in. filmoterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu), muzykoterapię, teatroterapię oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak nietrudno się domyślić, jako element terapeutyczny korzysta z tańca. Czego warto się o niej dowiedzieć?

Jak działa choreoterapia?

Choreoterapia jest skuteczna, bo kluczowe elementy tańca pozwalają odzyskać i zachować równowagę między ciałem, a umysłem. Rytm i ruch pozwalają pacjentowi zagłębić się w swoją psychikę, poznać zachodzące w niej procesy, a także zapanować nad emocjami. By brać udział w zajęciach choreoterapii nie jest potrzebna znajomość żadnego stylu tanecznego. Nie są także konieczne predyspozycje do bycia niezłym tancerzem. O wiele ważniejsze jest wyczucie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym pomoże pacjentowi terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie nerwic i depresji

Zakres schorzeń i problemów, pokonanie których wspomaga choreoterapia, jest bardzo obszerny. Obejmuje zarówno schorzenia natury czysto psychicznej, jak i schorzenia somatyczne. Choreoterapię wykorzystuje się m.in. w leczeniu depresji, nerwic, lęku społecznego, ADHD oraz przewlekłego PTSD. Może być także stosowana jako terapia wspomagająca u pacjentów zmagających się z nowotworami, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona oraz zaburzeniami ruchowymi – również tymi będącymi następstwami upośledzeń różnego typu.