Finanse

Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Niezbędne wiadomości na temat automatycznej windykacji. Przekonaj się!

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to większości ludzi źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika stosowne czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia porównywalną liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w określonym czasie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem przelewów pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – dodaj własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może dodać swoje scenariusze działań wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, określając między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeśli wymienione powyżej kroki nie przyniosą pożądanego efektu, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także zauważalną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]