Finanse

Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

Uzyskaj więcej informacji o proforma co to.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale również i gros osób dokonujących zakupów przez internet, otrzymał choć raz fakturę pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w dokumentacji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, zatem częstokroć można spotkać się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Powinno się natomiast zostawić ją na przykład w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, będący rodzajem zaproponowania danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, czyli zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, dlatego że dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie była wykonana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Jakie elementy zawiera faktura proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, miedzy innymi:

  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych rabatów,
  • określenie przewidywanego terminu doręczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca musi oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Należy też pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, kiedy odbiorca przeleje już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.