Finanse

Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Nota księgowa na 40 euro. Więcej na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać niezwłocznie?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co ważne, taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Wszak przyczyną poślizgu we wniesienia opłaty za fakturę mogą być przejściowe problemy z wypłacalnością bądź jednorazowe przeoczenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź generator not księgowych

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]