Nasze porady

Przewóz złota przez granicę – czy jest dozwolony?

Pandemia, rosnąca inflacja oraz niepewna sytuacja polityczna sprawiają, że popyt na złoto utrzymuje się na wysokim poziomie. Ten kruszec jest najlepszą lokatą kapitału w trudnych czasach. Złote monety lub sztabki można też stosunkowo łatwo wywieźć z kraju. Jakie warunki trzeba spełnić? Czy trzeba to zgłaszać?

Czy przewóz złota przez granicę jest legalny?

Niespokojne czasy zmuszają do podejmowania trudnych decyzji. W obliczu groźby konfliktu zbrojnego wiele osób zastanawia się czy nie będą zmuszeni do wyjazdu z kraju oraz możliwością wywozu za granicę swoich oszczędności. Złote monety bulionowe i sztabki można swobodnie wywozić z Polski – jest to nie tylko legalne, ale także zdecydowanie wygodniejsze niż transport gotówki o takiej samej wartości.

Nie wyobrażamy sobie podróży z torbą pełną banknotów – wypełniona po brzegi walizka przyciąga uwagę i może generować niebezpieczne sytuacje. Łatwiej przekroczyć granicę z niewielką złotą sztabką o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych – kruszec można przewieźć w bagażu podręcznym. Złote monety i sztabki można też wymienić bezpośrednio na walutę kraju, do którego się udajemy. A jak wygląda wywóz złota przez granicę od strony prawnej?

Przewóz złota przez granicę – przepisy

Przywóz złota do kraju i wywóz złota za granicę reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe. Zgodnie z przepisami, w momencie przekraczania polskiej granicy mamy obowiązek zgłaszać organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju lub wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej – bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10 tys. euro. Zgłoszenie powinno być dokonane organom służb celnych w formie pisemnej – wzór opublikowało Ministerstwo Finansów.

Od tej zasady są jednak wyjątki. Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych, od obowiązku zgłaszania wymienionym wyżej organom przywozu do kraju i wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej można odstąpić – zezwala się na to rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami strefy Schengen, bez względu na ilość przewożonego kruszcu.

Do grona krajów z strefy Schengen, do których możemy przewieźć złoto przez granicę bez zgłoszenia, należą następujące kraje członkowskie Unii Europejskiej:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Węgry,
 • Włochy,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Malta,
 • Holandia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Hiszpania,
 • Szwecja,

a także 4 kraje spoza Unii Europejskiej:

 • Norwegia,
 • Islandia,
 • Szwajcaria,
 • Liechtenstein.

Należy pamiętać, że spośród krajów Unii Europejskiej do strefy Schengen nie należą: Irlandia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i Cypr.

Za złoto dewizowe według aktualnych przepisów uważane jest złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztabek i monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów. Również przedmioty ze złota (zazwyczaj nie wytwarzane z tego kruszcu) są uznawane za złoto dewizowe – a więc obowiązują je te same zasady.

Sprzedaż złota inwestycyjnego na terenie Unii Europejskiej jest zwolniona z podatku VAT. Trzeba jednak pamiętać o tym, że kruszec powinien spełniać następujące warunki:

 • złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie min. 995 i złoto reprezentowane przez papiery wartościowe,
 • złote monety:
  • o próbie min. 900,
  • wybite po 1800 roku,
  • są lub były obowiązującym środkiem płatniczym,
  • sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Osoba, która wbrew obowiązkowi nie zgłasza (nie przedstawia na żądanie) właściwym organom, przywozu do kraju lub wywozu za granicę środków pieniężnych, złota i platyny dewizowej lub w zgłoszeniu tym podaje nieprawdę – podlega karze grzywny na mocy art. 106f lub 106h ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.186, z późn. zm.).

Źródło tekstu: https://goldbroker.pl/poradnik-inwestora/przewoz-zlota-przez-granice-czy-jest-dozwolony/