Prawo i wymiar sprawiedliwości

Odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne – kancelaria prawna w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, udziale w negocjacjach i mediacjach, reprezentacji przed sądami, a także sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna firm

Działalność Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.