Prawo i wymiar sprawiedliwości

Prawo rodzinne – nie tylko rozwody i alimenty

Jednym z najważniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najczęstsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, aczkolwiek mamy ogromne doświadczenie także w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, władzy rodzicielskiej czy macierzyństwa i ojcostwa.

Separacje, rozwody, alimenty – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko znajomości aktów prawnych, ale w głównej mierze właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje osobiste sprawy. W trakcie prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na bieżący kontakt z Klientem i prowadzenie go przez każde stadium sprawy w bezbolesny dla niego sposób. Naszym celem jest dostosowanie się do oczekiwań naszych Klientów przede wszystkim w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – sposób działania kancelarii radców prawnych

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych zaczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem w formie osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej albo przez Skype. Staramy się wtedy zgromadzić maksymalną ilość informacji związanych ze sprawą oraz poznać osobę, na rzecz której będziemy pracować przez najbliższe miesiące. Kolejne fazy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. Podczas prowadzenia danej sprawy zawsze dążymy do znalezienia możliwości na jej ugodowe zamknięcie. Takie podejście wynika z faktu, iż większość konfliktów ma swoje korzenie w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, jako osoba obiektywna, nie jest nimi obarczony i rozpatruje sprawę tylko z punktu widzenia przepisów prawa.