kontener na odpady, kontenery stalowe
Robienie zakupów

Cechy kontenerów na odpady specjalnego przeznaczenia

Kontenery na odpady specjalne powinny cechować się dużą trwałością, jak również spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Jakie cechy mają popularne modele kontenerów? Kiedy należy wybrać wysokiej jakości kontenery stalowe?

Typy kontenerów na odpady

Pośród dostępnych w sprzedaży pojemników specjalnego zastosowania rozróżniamy kontenery na odpady niebezpieczne, sypkie, płynne, odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków oraz odpady przemysłowe. Kontenery przeznaczone do transportu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Kontenery tego rodzaju są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są zabezpieczone klapą z uszczelką, dzięki czemu przewożone odpady nie wyciekają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad pokrywą, zapobiegającą rozbryzgiwaniu się cieczy w czasie załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady przynależą również plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z dnem posiadającym uchwyty do asekuracji ładunku oraz z rozsuwanymi ścianami.

Kontener otwarty na odpady budowlane i sypkie

Osobną grupę kontenerów są modele na odpady miałkie, np. pyły i trociny. Dostępne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe oraz wyposażone w przenośnik ślimakowy. Pojemniki na materiały miałkie mogą także być wyposażone w uszczelnioną klapę. Do grupy modeli specjalnego przeznaczenia należą również kontenery otwarte używane do przechowywania i przewozu odpadów budowlanych oraz gruzu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]