Branża budowlana Usługi

Hydroizolacja których elementów obiektów budowlanych jest konieczna

W trakcie budowy każdego obiektu, obojętnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do nieprawidłowo lub w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, jak również spowodować rozkwit chorobotwórczych grzybów oraz pleśni.

Które fragmenty budowli należy chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza piwnice, dachy, balkony, fundamenty i tarasy zielone, a zatem te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki warto użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa miała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się też balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Kluczowe jest, aby projektowanie hydroizolacji, zlecić doświadczonej ekipie, mającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, generalni wykonawcy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze ekspertami w toku prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych, taśm PVC czy uszczelek pęczniejących. Z kolei na zamówienie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, naprawą oraz inwentaryzacją przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.