Usługi

Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne także dla przedsiębiorców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony korzystający z L-4 rzeczywiście nie jest w stanie pracować lub czy informacje przedłożone przez niego w zgłoszeniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może być pomocny.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. Żeby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję wydawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby przystępujące do egzaminu muszą też spełnić uprzednio określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE oraz minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest też niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję detektywa muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi kiedy podejrzewamy, iż nasz małżonek jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.