Usługi

Kiedy przeprowadza się testy psychologiczne kierowców?

Potrzebujesz sprawdzić, komu zlecić badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie skieruj się na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/

Badania psychologiczne kierowców pozwalają stwierdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie przyrządy są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – potrzebne do zdobycia prawa jazdy

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Do największej należą osoby starające się o prawo jazdy np. kategorii C. Do testów podchodzą też kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić także kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają zdolność koncentracji

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności kandydaci podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania, a także cechy charakteru czy sprawność intelektualna. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje przede wszystkim widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. W czasie badań wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, stereometr oraz aparat Piórkowskiego. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]