Usługi

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Tu znajdziesz więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia lub nauki w Polsce.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Dlatego by pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]