Instalacje przemysłowe Usługi

Rozwiązania dla noych i istniejących magazynów – regały mobilne

Mnóstwo magazynów ma niewystarczający metraż do tego, by zmieściły się w nich wszelkie magazynowane przez firmę produkty. Problem ten okazuje się wyjątkowo uciążliwy w mroźniach oraz chłodniach, które trudno jest powiększyć, a każdy kolejny metr sześcienny powoduje wzrost wydatków na ich eksploatację. Zarówno w pospolitych magazynach, jak i tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie minusowych temperatur, pomocne okażą się regały przesuwne. Jak działa to rozwiązanie?

Czym są regały przesuwne?

Magazynowe regały przejezdne odróżniają się od zwykłych tym, że instalowane są na specjalnych prowadnicach umieszczonych na podłodze oraz suficie hali. Pozwala to zmieniać ich położenie i zsuwać ze sobą kilka regałów. W każdej chwili można także uzyskać dostęp do dowolnej palety na terenie składu – wystarczy tylko przesunąć przyległe regały. Wykorzystanie tej technologii sprawia, że pojemność magazynu może zostać powiększona nawet o kilkadziesiąt procent przy jednoczesnym zachowaniu kosztów eksploatacji na dotychczasowym poziomie.

Kiedy wdrażać regały przejezdne?

Jak już nadmieniliśmy, regały mobilne są polecane przede wszystkim do chłodni oraz mroźni. Są też doskonałym rozwiązaniem w małych magazynach, których właściciele z przeróżnych względów nie mogą podjąć decyzji o ich rozbudowie. Regały przesuwne nie wymagają zmian w konstrukcji hali. To sprawia, że ich instalacja jest możliwa zarówno w tworzących się właśnie obiektach, jak i w tych już funkcjonujących. Może więc okazać się idealnym sposobem na ich modernizację i tym samym na efektywniejsze spożytkowanie ich metrażu, jak również optymalizację wydatków wynikających z magazynowania towarów.