cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków
Usługi

Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń przygotowują multum specjalistycznych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w internecie nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest często wymagane, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza wyliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Czas wykonania, język, stopień skomplikowania tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczną cenę usługi

Finalny koszt tłumaczenia tekstu kształtują wyliczone poniżej elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest de facto o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, z którego lub na który planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, angielski) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Termin ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja dokumentów handlowych, referatów medycznych lub prac akademickich wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niepożądanych pomyłek.

Przekład poświadczony a zwykły

Wypada podkreślić, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak akt urodzenia albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu indywidualny numer oraz oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w przypadku konieczności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]