Zagadnienia energetyczne

Dekarbonizacja przemysłu – jakie korzyści przyniesie?

Więcej informacji o energii z odzysku.

Wskutek rozkwitu przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także świadomość jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że fabryki szukają pionierskich rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich oddziaływania na środowisko.

Metody dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej przemysłu przez wdrażanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze wykorzystywanie źródeł energii, m.in. poprzez minimalizację zużycia surowców kopalnych czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, czy trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowane jest dodatkowo zimno.

W wielu obszarach przemysłu możliwe jest również użycie energii z odzysku, czyli tzw. ”energii odpadowej”. To energia, która jest generowana w toku procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezmyślnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu duże oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po paru latach

W dobie globalnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań ludzkości na ekosystem i wiedzy, iż paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to jedyna droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Owszem, wdrożenie tego rodzaju środków pochłania duże koszty, jednak w efekcie pożytek jaki one przynoszą, całkiem je równoważą. Oszczędności związane z redukcją kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z drugiej strony zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej negatywnego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasze dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10